ผลงานครู
ชื่อผลงาน : O-NET วิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกรวรีภา ภูมิวิรอร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,11:02  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : O-NET ภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นพรัตน์ คำเพ็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,10:44  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : O-NET คณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : กุหลาบ ท้าวทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,10:32  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2561,18:02  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2D Animation
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัตน์ ทิพย์โอสถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:21  อ่าน 177 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2D Animation
ชื่ออาจารย์ : คณิต ทิพย์โอสถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:21  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Web Editor
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ ลายยูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:20  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..