ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงษ์ คำพันธ์ุ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:15   อ่าน 183 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคุณานนท์ สุวรรณขัน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:14   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีราพันธ์ หลวงแสง
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:13   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวัฒน์ ข้องแก้ว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:13   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Web Editor
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพชรดา คำเบ้า
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:09   อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Web Editor
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิตยา เพชรดี
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:09   อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณิดา ครุธโต
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:06   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชกร พานิชธนวรโชติ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:05   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปนัดดา บุญตาสี
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:02   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิรดี ดวงมะโน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:02   อ่าน 146 ครั้ง