ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐพงษ์ คำพันธ์ุ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:15   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายคุณานนท์ สุวรรณขัน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:14   อ่าน 133 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีราพันธ์ หลวงแสง
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:13   อ่าน 118 ครั้ง
ชื่อผลงาน : E book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฐวัฒน์ ข้องแก้ว
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:13   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Web Editor
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเพชรดา คำเบ้า
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:09   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : Web Editor
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิตยา เพชรดี
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:09   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวรรณิดา ครุธโต
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:06   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกชกร พานิชธนวรโชติ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:05   อ่าน 115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปนัดดา บุญตาสี
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:02   อ่าน 127 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิรดี ดวงมะโน
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2560,10:02   อ่าน 121 ครั้ง