ผู้บริหาร

นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/06/2015
ปรับปรุง 10/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 88347
Page Views 107051
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน จริม ท่าปลา
2 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 จริม ท่าปลา
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์5 จริม ท่าปลา
4 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 จริม ท่าปลา
5 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา จริม ท่าปลา
6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 จริม ท่าปลา
7 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง จริม ท่าปลา
8 โรงเรียนสว่างวิทย์ ท่าปลา ท่าปลา
9 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ท่าปลา ท่าปลา
10 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ท่าปลา ท่าปลา
11 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา ท่าปลา ท่าปลา
12 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ท่าปลา ท่าปลา
13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 ท่าปลา ท่าปลา
14 โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) ท่าปลา ท่าปลา
15 โรงเรียนบ้านงอมมด ท่าแฝก ท่าปลา
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 ท่าแฝก ท่าปลา
17 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ท่าแฝก ท่าปลา 055430075
18 โรงเรียนบ้านงอมถ้ำ ท่าแฝก ท่าปลา
19 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา ท่าแฝก ท่าปลา
20 โรงเรียนไผ่งามวิทยา ท่าแฝก ท่าปลา
21 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี นางพญา ท่าปลา
22 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา นางพญา ท่าปลา
23 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน น้ำหมัน ท่าปลา
24 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย น้ำหมัน ท่าปลา
25 โรงเรียนบ้านน้ำลี น้ำหมัน ท่าปลา
26 โรงเรียนบ้านทรายงามวิทยา น้ำหมัน ท่าปลา
27 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ น้ำหมัน ท่าปลา
28 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ น้ำหมัน ท่าปลา 055-496-136
29 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 น้ำหมัน ท่าปลา
30 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ผาเลือด ท่าปลา
31 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา ผาเลือด ท่าปลา
32 โรงเรียนบ้านซําบ้อ ผาเลือด ท่าปลา
33 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ ผาเลือด ท่าปลา
34 โรงเรียนบ้านย่านดู่ ผาเลือด ท่าปลา
35 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ผาเลือด ท่าปลา
36 โรงเรียนบ้านปากห้วยฉลอง ผาเลือด ท่าปลา
37 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 ร่วมจิต ท่าปลา
38 โรงเรียนประชานิคมวิทยา ร่วมจิต ท่าปลา
39 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ร่วมจิต ท่าปลา 055406021
40 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 ร่วมจิต ท่าปลา
41 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 หาดล้า ท่าปลา
42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 หาดล้า ท่าปลา
43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 หาดล้า ท่าปลา
44 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 หาดล้า ท่าปลา
45 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ น้ำไคร้ น้ำปาด
46 โรงเรียนบ้านห้วยแมง น้ำไคร้ น้ำปาด
47 โรงเรียนบ้านปางเกลือ น้ำไคร้ น้ำปาด
48 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ น้ำไคร้ น้ำปาด
49 โรงเรียนบ้านวังผาชัน น้ำไคร้ น้ำปาด
50 โรงเรียนบ้านห้วยคอม(สาขาบ้านเพีย) น้ำไผ่ น้ำปาด
51 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด น้ำไผ่ น้ำปาด
52 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ น้ำไผ่ น้ำปาด
53 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม น้ำไผ่ น้ำปาด
54 โรงเรียนบ้านห้วยคอม(ไทยเสรีอุตสาหกรรม) น้ำไผ่ น้ำปาด
55 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด(สาขาห้วยตาด) น้ำไผ่ น้ำปาด
56 โรงเรียนบ้านต้นขนุน น้ำไผ่ น้ำปาด
57 โรงเรียนบ้านห้วยคอม น้ำไผ่ น้ำปาด
58 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว บ้านฝาย น้ำปาด 055481423
59 โรงเรียนชุมชนไกรลาสฯ(สาขาบ้านนากวางฯ) บ้านฝาย น้ำปาด
60 โรงเรียนบ้านม่วง(สาขาบ้านชำบุ่น) บ้านฝาย น้ำปาด
61 โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านฝาย น้ำปาด
62 โรงเรียนบ้านม่วง บ้านฝาย น้ำปาด
63 โรงเรียนชุมชนไกรลาสฯ(สาขาวัดศรีสะอาดฯ) บ้านฝาย น้ำปาด
64 โรงเรียนบ้านทรายขาว บ้านฝาย น้ำปาด
65 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น ห้วยมุ่น น้ำปาด
66 โรงเรียนบ้านโป่งพาน ห้วยมุ่น น้ำปาด
67 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น ห้วยมุ่น น้ำปาด
68 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น (สาขากุญชรวิทยา) ห้วยมุ่น น้ำปาด
69 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง ห้วยมุ่น น้ำปาด
70 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เด่นเหล็ก น้ำปาด
71 โรงเรียนบ้านต้นม่วง เด่นเหล็ก น้ำปาด
72 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก เด่นเหล็ก น้ำปาด
73 โรงเรียนบ้านปากปาด แสนตอ น้ำปาด
74 โรงเรียนสมพงษ์วิทยา แสนตอ น้ำปาด
75 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ แสนตอ น้ำปาด
76 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม แสนตอ น้ำปาด
77 โรงเรียนบ้านห้วยหูด แสนตอ น้ำปาด
78 โรงเรียนสหคริสเตียน แสนตอ น้ำปาด
79 โรงเรียนบ้านม่วงชุม นาขุม บ้านโคก 0-5543-0068
80 โรงเรียนบ้านนาบัว นาขุม บ้านโคก
81 โรงเรียนบ้านสุมข้าม นาขุม บ้านโคก
82 โรงเรียนวัดนาขุม นาขุม บ้านโคก
83 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ บ่อเบี้ย บ้านโคก 055430045
84 โรงเรียนบ้านปางคอม บ่อเบี้ย บ้านโคก
85 โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ่อเบี้ย บ้านโคก 0642120425
86 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย บ่อเบี้ย บ้านโคก
87 โรงเรียนบ้านน้ำแพ บ้านโคก บ้านโคก
88 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง บ้านโคก บ้านโคก
89 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม บ้านโคก บ้านโคก
90 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก บ้านโคก บ้านโคก
91 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
92 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
93 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
94 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
95 โรงเรียนบ้านห้วยยศ ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก
96 โรงเรียนบ้านห้วยลึก บ้านเสี้ยว ฟากท่า
97 โรงเรียนวัดวังอ้อ บ้านเสี้ยว ฟากท่า
98 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ บ้านเสี้ยว ฟากท่า
99 โรงเรียนฟากท่าวิทยา ฟากท่า ฟากท่า
100 โรงเรียนวัดปากไพร ฟากท่า ฟากท่า
101 โรงเรียนบ้านนาไพร ฟากท่า ฟากท่า
102 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญฯ) ฟากท่า ฟากท่า
103 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ ฟากท่า ฟากท่า
104 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ฟากท่า ฟากท่า
105 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย ฟากท่า ฟากท่า
106 โรงเรียนวัดวังกอง สองคอน ฟากท่า
107 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก สองคอน ฟากท่า
108 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สองคอน ฟากท่า
109 โรงเรียนวัดโพนดู่ สองคอน ฟากท่า
110 โรงเรียนบ้านเดิ่น สองห้อง ฟากท่า
111 โรงเรียนบ้านนาแซง สองห้อง ฟากท่า
112 โรงเรียนวัดหนองหิน สองห้อง ฟากท่า
113 โรงเรียนบ้านชําบอน สองห้อง ฟากท่า
114 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สองห้อง ฟากท่า