กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กุหลาบ ท้าวทะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์