ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 25
เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดย นางดาวดึงส์ มาลาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยคณะประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายมนุญ ใยบัวเทศ เป็นประธานกรรมการในการประเมิน ในการนี้ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,13:40   อ่าน 411 ครั้ง