ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 รับสมัครงาน (อ่าน 184) 13 ธ.ค. 61
วันไหว้ครู (อ่าน 387) 15 มิ.ย. 61
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (อ่าน 378) 05 มิ.ย. 61
Best สภานักเรียน (อ่าน 412) 21 ก.พ. 61
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 25 (อ่าน 436) 25 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (อ่าน 528) 11 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 669) 02 มิ.ย. 59
ห้วยยางเกมส์ (อ่าน 620) 11 ม.ค. 59
ศึกษาดูงาน (ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน) (อ่าน 565) 24 ก.ย. 58
เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 561) 02 มิ.ย. 58