ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านห้วยยางได้จัดกิจกรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้านวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2559,14:56   อ่าน 333 ครั้ง